Porta Pacis Lekigyakorlatos ház

PORTA PACIS LEKIGYAKORLATOS HÁZ

7478 Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek u. 79.

Világos Krisztián igazgató: +36 30 / 444-7631

Email: portapacis@gmail.com

Mail: portapacis@gmail.com PORTA PACIS - azaz a béke kapuja
Porta Pacis Történet Megközelítés Foglalás Hozzájárulás Galéria
Váli erzsébet Ancilla

Bár több tízezren döntöttek úgy a rendszerváltás előtt, hogy külföldi útjukról nem térnek haza többé, azaz disszidensként élik tovább életüket, hozzá hasonló indokkal kevesen váltottak illegálisan hazát: mindenáron a szemlélődő apácák nonnbergi kolostorába akart jutni. Ifjú tanítónőként, turistaútlevéllel, egy szál farmernadrágban lépett ki Ausztriába negyven esztendeje, s bár néhány napig belekóstolt egy burgenlandi zárda életébe, nem változtatta meg döntését, s a Salzburg melletti Nonnberg felé vette az irányt. Három évvel később tette le egyszerű, majd 1978-ban örökfogadalmát, s akkor úgy tűnt, az Alpok lábánál éli le életét.

Harmadik, magának tett fogadalmát – ha szabad lesz az ország, itthon újra meghonosítja a több mint 450 éve feloszlatott rendet – követve tért haza a rendszerváltással, először Budapestre a családjához, hogy aztán hetvenkét hely feltérképezése után úgy döntsön, Kaposszentbenedeken alapít zárdát. Ahol „meleg volt a talaj”, hiszen egykor állítólag premontrei rendház állt a Barát-dombon, johannita monostor pedig Dadán. Mégsem oda, hanem osztrák, német és belga adományokból, lappföldi fenyőből a völgybe épült a Békesség Kapuja, melyet Balás Béla püspök szentelt fel 1994-ben.


Reménykedett benne, hogy az óriási hagyományú rend – Szent István felesége, Gizella Esztergomban alapított zárdát nekik, s tagja volt Caritas nővér is, akinek tanácsára Szent László kegyelmet adott Salamonnak – sikeresen újjáéled. Ancilla nővér is belakta Bárdudvarnokot – hittant  oktatott, nyelvórákat tartott, keresztelőkre készített fel –, de rendre feltűnt, hol apácaruhában, hol szoknyában és kardigánban, de mindig fityulában a megyeszékhelyen is: ügyeket intézett, bevásárolt  – ahogy a korszellem megkívánta.


Viszont nem sikerült a közösséget újra életre keltenie. 2011-ben súlyos betegségének következtében visszavonult Pannonhalmára. Visszavonulása óta a Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház igazgatója és személyzete többször hozta vissza látogatóba. Betegsége sajnos egyre súlyosbodik.